Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong
Dự Án 6 căn Tiền Phong

Dự Án 6 căn Tiền Phong

Còn hàng

860.000.000₫

 

 

 

Mặt bằng tổng thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Tiến độ công trình vượt kế hoạch đổ mái tầng 3. Với tiến độ này 40 ngày là bàn giao cho khách hàng về nhà mới đón tết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cập nhật tiến độ công trình căn E , căn F 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan