các dự án đã bàn giao

DỰ ÁN: 7 CĂN HOA THÁM

1.020.000.000₫

4 CĂN THẮNG LỢI

1.050.000.000₫