Dự án 4 căn Quyết Tiến

 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến
 • Dự án 4 căn Quyết Tiến

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẬP NHẬT THI CÔNG 18/3 CHUẨN BỊ CHO ĐỔ MÓNG 4 CĂN 

 

CẬP NHẬT CÔNG TRÌNH NGÀY 21/4 

 

 

 

Cập nhật tiến dộ 4 căn Quyết Tiến , La Phù . Hiện đã xây xong phần thô đang trong quá trình hoàn thiện