Dự án 3 căn Thắng Lợi

 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 • Dự án 3 căn Thắng Lợi
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật  hình ảnh ép cọc 3 căn Thắng Lợi - La Phù 

Ép cọc 3 căn 3A, 3B, 3C Thắng Lợi. Mỗi căn rộng 33m2 , có 16 cọc , mỗi cọc sâu 7m 

 

Cập nhật tiến độ 5/6 dự án Thắng Lợi , La Phù

Đường vào trong dự án 4 căn Thắng Lợi , đường khá rộng và thoáng , oto đỗ cách nhà 7- 8m