Hà Nội: Xây khu tái định cư phục vụ Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa rộng 17.000m2 tại huyện Hoài Đức

Đăng bởi nhavidan vào lúc 18/02/2017

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định giao 17.660m2 đất tại xã Đông La, huyện Hoài Đức cho UBND huyện Hoài Đức để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở và khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

 

 

Theo quyết định, trong tổng số 17.660m2 đất nêu trên có: 1.293,7m2 đất để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 6.698,7m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở. 526,7m2 quy hoạch là đất công cộng (để làm nhà văn hóa). 8.025,2m2 đất (thửa 12) để làm đường nội bộ, vỉa hè, cây xanh và rãnh thoát nước không được xây dựng công trình. 1.115,7m2 để xây dựng đường theo quy hoạch.

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa. Xác định số tiền bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng 17.123,5 m2 đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định...

Bên cạnh đó, hướng dẫn người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người được giao đất ở tái định cư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa theo quy định...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì UBND huyện Hoài Đức được gia hạn sử dụng 24 tháng. Hết thời hạn được gia hạn mà UBND huyện Hoài Đức vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng thì UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường họp do bất khả kháng.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: